Μέσα από το πληροφοριακό σύστημα της Cosmolearn μπορείτε να δημιουργείτε ηλεκτρονικά σεμινάρια, σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα, τα οποία να παρέχουν με παραστατικό τρόπο όλες τις πληροφορίες για το σεμινάριο και τον εκπαιδευτή.
Τα σεμινάρια αυτά μπορούν να αναρτηθούν εκτός από την ιστοσελίδα σας και στη μηχανή αναζήτησης του Livetraining by Cosmolearn για να μπορούν να τα βρουν εκπαιδευόμενους από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος.
Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να αναζητήσει και να βρει το προφίλ και τα σεμινάρια σας, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα φίλτρα.

Τι κερδίζετε από την δημοσίευση των σεμιναρίων σας στη μηχανή αναζήτησης του Livetraining.

  •    Πρόσβαση σε νέο κοινό χωρίς να έχετε κάνει καμία ενέργεια και προσπάθεια διαφήμισης.
  •    Δημοσίευση σε ένα χώρο που μαζικά οι εκπαιδευόμενοι αναζητούν σεμινάρια.
  •    Ανάδειξη του επαγγελματικού σας προφίλ.
  •    Δυνατότητα συμμετοχής σε δωρεάν καμπάνιες online marketing που διεξάγονται από τo Livetraining by Cosmolearn με σκοπό να τονώσει την προβολή των μελών του και την αναγνωρισιμότητα τους.
  •    Εύκολη αναζήτηση και εύρεση σεμιναρίων με χρήση των φίλτρων που περιορίζουν τα αποτελέσματα με βάση κριτήρια όπως τον τίτλο του σεμιναρίου, τον τρόπο διεξαγωγής κ.ο.κ.