• Σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε ζωντανά σεμινάρια σε εικονικές αίθουσες μέσω internet, με χρήση βίντεο αλλά και εργαλεία ή λειτουργίες διαδραστικής εκπαίδευσης όπως τα παρακάτω:
  •   χρήση μικροφώνου και κάμερας για άμεση επικοινωνία
  •   χρήση διαδραστικού πίνακα και ψηφιακής γραφίδας τόσο από τον εισηγητή όσο και από τους συμμετέχοντες
  •   μοίρασμα εφαρμογών, οθόνης και προβολή αρχείων στους συμμετέχοντες
  •   chat για ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων
  •   δυνατότητα εισαγωγής υποτίτλων
  •   online ψηφοφορίες (Polling)
  •   βιντεοσκόπηση σεμιναρίου
  •   Διαχωρισμός σε ομάδες των συμμετεχόντων μέσα στην ίδια ηλεκτρονική αίθουσα (Breakout rooms) κτλ

Η Cosmolearn συνεργάζεται με την Blackboard Collaborate,την κορυφαία στον κόσμο εκπαιδευτική πλατφόρμα για ζωντανή online εκπαίδευση μέσω internet.Εκατομμύρια χρήστες και τα πιο γνωστά εκπαιδευτικά κέντρα παγκοσμίως χρησιμοποιούν το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης της Blackboard Collaborate για την ζωντανή εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Blackboard Collaborate
Στην εικονική αίθουσα με ένα κλικ

Ο εισηγητής μπορεί να μοιραστεί τον διαδραστικό πίνακα με τους συμμετέχοντες, να γράφει χρησιμοποιώντας γραφίδα, να κάνει παρουσιάσεις με χρήση PowerPoint κοκ. Παράλληλα οι συμμετέχοντες μπορούν να τον βλέπουν ζωντανά μέσω της κάμερας του.

Φανταστείτε την ηλεκτρονική αίθουσα σαν μία κλασική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα (whiteboard) με τον εισηγητή να μιλάει, να προβάλει υλικό ή να γράφει σε πίνακα ενώ τον βλέπουν οι συμμετέχοντες. Αυτοί μπορούν να ζητήσουν το λόγο για να μιλήσουν, να ρωτήσουν οτιδήποτε επιθυμούν ή να γράψουν και αυτοί στο διαδραστικό πίνακα. Με την Blackboard όλες οι προηγούμενες ενέργειες είναι εφικτές και γίνονται μέσω internet χωρίς να χρειάζονται μετακινήσεις ή ύπαρξη φυσικού χώρου συνάντησης.

blackboard, livetraining

 

Δείτε περισσότερα για τις εξειδικευμένες λειτουργίες και τον τρόπο χρήσης της Blackboard στη σελίδα Βοήθεια