Οργανώστε απλά και πρακτικά, την online εκπαίδευση

Ένα απλό, πρακτικό, πλήρες και εύχρηστο Learning Management System (LMS), συνοδεύει την ιστοσελίδα που λαμβάνετε ως συνδρομητές του Livetraining by Cosmolearn. Μέσα από το LMS οργανώνετε και διαχειρίζεστε όλες τις ενέργειες που αφορούν την online εκπαίδευση.

  •  Δημιουργείτε ηλεκτρονικά σεμινάρια ανά τομέα εκπαίδευσης και οργανώνετε τους εκπαιδευόμενους σας
  •  Αναρτάτε το εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων σας και παράλληλα γίνεται αυτόματη ενημέρωση του profile των εκπαιδευόμενων.
  •  Ελέγχετε το πρόγραμμα σεμιναρίων
  •  Το ημερολόγιο του εκπαιδευόμενου ενημερώνεται αυτόματα, κλπ.

Ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι μπαίνοντας με τον κωδικό τους στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έχουν στο προφίλ τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Ο εκπαιδευτής διαχειρίζεται τα σεμινάριά του και αναρτά σε αυτά το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει.

Οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα τους, όλα τα προγραμματισμένα σεμινάρια που θα συμμετέχουν και το εκπαιδευτικό υλικό που τα συνοδεύει.

Για τους κατόχους συνδρομής που δεν περιλαμβάνει site, δημιουργείται προφίλ στο portal του Livetraining
από το οποίο έχουν πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία online εκπαίδευσης καθώς και στο LMS.