Οργανώστε απλά και πρακτικά την online εκπαίδευση

Ένα απλό, πρακτικό, πλήρες και εύχρηστο Learning Management System (LMS), συνοδεύει την ιστοσελίδα που λαμβάνετε ως συνδρομητές του Linetraining της Cosmolearn. Μέσα από το LMS οργανώνετε και διαχειρίζεστε όλες τις ενέργειες που αφορούν την online εκπαίδευση.

  •  Δημιουργείτε τα online σεμινάρια που επιθυμείτε και οργανώνετε τους εκπαιδευόμενους.
  •  Αναρτάτε το εκπαιδευτικό υλικό και παράλληλα γίνεται αυτόματη ενημέρωση του profil των εκπαιδευομένων.
  •  Ορίζετε εκπαιδευτές και παρέχετε πρόσβαση σε αυτούς για να κάνουν τα σεμινάρια τους.
  •  Ελέγχετε το πρόγραμμα των σεμιναρίων.
  •  Το ημερολόγιο του εκπαιδευόμενου ενημερώνεται αυτόματα και εμφανίζονται σε αυτό όλα τα σεμινάρια που έχει επιλέξει και το εκπαιδευτικό τους υλικό.

Ο υπεύθυνος του εκπαιδευτικού κέντρου, οι εκπαιδευτές-συνεργάτες και οι εκπαιδευόμενοι, όταν μπούν με τον κωδικό τους στο σύστημα, έχουν στο προφίλ τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Οι εκπαιδευτές διαχειρίζονται τα σεμινάρια και αναρτούν το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτουν σε αυτά.

Οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα τους όλα τα προγραμματισμένα σεμινάρια που θα συμμετέχουν και το εκπαιδευτικό υλικό που τα συνοδεύει.

Ο υπεύθυνος του εκπαιδευτικού κέντρου, ελέγχει συνολικά τη διαδικασία διαχείρισης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Για τους κατόχους συνδρομής που δεν περιλαμβάνει site, δημιουργείται προφίλ στο portal του Livetraining,
από το οποίο έχουν πρόσβαση στο LMS.