Για να εκπαιδεύσετε τα στελέχη σας και το προσωπικό σας μπορείτε να χρησιμοποιείτε

 1. Εξωτερικούς εισηγητές ή εκπαιδευτικές εταιρίες με τις οποίες ήδη συνεργάζεστε
 2. Στελέχη της εταιρίας σας τα οποία να εκπαιδεύουν–επιμορφώνουν-καθοδηγούν τους εργαζόμενους σας σε διάφορα θέματα

Οι εκπαιδευτικές προτάσεις αναρτώνται και στις δυο περιπτώσεις στο site εκπαίδευσης και επικοινωνίας ώστε τα στελέχη σας και το προσωπικό να ενημερωθούν. Οι εργαζόμενοι ήδη διαθέτουν κωδικό στο σύστημα και ενημερώνονται αυτόματα για κάθε εκπαίδευση που τους αφορά ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν πχ πωλητές, τεχνικό προσωπικό κτλ

Δημιουργείστε εκπαιδεύσεις – σεμινάρια με κάθε είδους περιεχόμενο και αναρτήστε τα στο site σας ή στο site ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που σας προσφέρουμε.

Οι εκπαιδεύσεις-σεμινάρια που δημιουργείτε μπορούν να γίνονται με διάφορους τρόπους και με την χρήση των προηγμένων εργαλείων που σας παρέχουμε. Με τον κατάλληλο συνδυασμό τους μπορούν να προκύψουν μεικτά μαθήματα που θα εξυπηρετούν καλύτερα τους εκπαιδευτικούς σας στόχους.

 •  Ζωντανά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις με τη χρήση της πλατφόρμας Blackboard Collaborate
 •  Σεμινάρια που διεξάγονται σε φυσικό χώρο
 •  Βιντεοσκοπημένα σεμινάρια
 •  Live streaming (Ζωντανή αναμετάδοση video)
 •  Ασύγχρονο υλικό κάθε τύπου

Η Cosmolearn έχει επιλέξει η δημιουργία εκπαιδεύσεων να γίνεται σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα δημιουργίας ηλεκτρονικών μαθημάτων.

Oι εκπαιδευτικές σας προτάσεις εμφανίζονται με πολύ παραστατικό τρόπο και οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνονται εύκολα για το περιεχόμενο του μαθήματος, την διάρκεια του, το κόστος, τον εκπαιδευτή κλπ. π.

AΝΑΡΤΗΣΗ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

Η ανάρτηση και δημοσίευση των εκπαιδευτικών σας προτάσεων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

 • Ανάρτηση σε site που ήδη διαθέτετε.
  Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ενσωματώσετε μέσα στο δικό σας υπάρχον site, ειδικό μηχανισμό iframe. Μέσω του μηχανισμού αυτού όλα τα σεμινάρια που δημιουργείτε στο Livetraining θα προβάλλονται και στο site σας στο χώρο που θα μας υποδείξετε.
 • Ανάρτηση στο site ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας που σας προσφέρει η Cosmolearn.
  Σας προσφέρουμε ιστοσελίδα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς και διασυνδέεται με το σύστημα μας. Σε αυτή προβάλλετε το ενημερωτικό σας υλικό αλλά μπορείτε συγχρόνως να δημιουργείτε και να πραγματοποιείτε μέσω αυτής τις εκπαιδεύσεις σας. Έχουμε σχεδιάσει 5 ξεχωριστά template διαφορετικής αισθητικής και λειτουργικότητας για να επιλέξετε αυτό που σας καλύπτει.

Οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους προβολής των εκπαιδεύσεων σας και αν επιλέξετε θα αποκτήσετε πρόσβαση σε όλο το πληροφοριακό σύστημα της Cosmolearn και το LMS (Learning Management System). Θα μπορείτε να δημιουργείτε, να αναρτάτε και να διαχειρίζεστε μαθήματα, σεμινάρια και όλες τις εκπαιδευτικές σας δράσεις, με απλό τρόπο.
Δημιουργείτε έτσι ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό κέντρο που θα απευθύνεται αποκλειστικά στους δικούς σας εργαζόμενους και τα στελέχη σας. Σε αυτό μπορούν να αναρτώνται και εκπαιδεύσεις-ενημερώσεις που δεν γίνονται διαδικτυακά, αλλά πραγματοποιούνται σε κάποια φυσική αίθουσα, για να υπάρχουν συγκεντρωμένες οι κάθε είδους εκπαιδεύσεις που προσφέρετε στο προσωπικό σας.


Βήματα δημιουργίας
και δημοσίευσης σεμιναρίων

 • 1

  Μπαίνετε με τον κωδικό σας στο σύστημα και από τον πίνακα εργαλείων που υπάρχει στο προφίλ σας επιλέγετε "Δημιουργία μαθήματος"

 • 2

  Συμπληρώνετε όλα τα απαραίτητα πεδία (τίτλος μαθήματος, περιγραφή, εικόνα)

 • 3

    Ορίζετε ενότητες (υπό-μαθήματα) από τις οποίες αποτελείται το μάθημα (πχ αν το μάθημα περιλαμβάνει 5 διδακτικές ενότητες τότε πρέπει να δημιουργήσετε 5 υπό-μαθήματα, ένα για κάθε ενότητα).    Για κάθε ενότητα που προσθέσατε, αναρτάτε το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, video κλπ) που επιθυμείτε να συνοδεύει τη συγκεκριμένη ενότητα.    Επιλέγετε την ημερομηνία & ώρα καθώς και τον τρόπο (με video, με Blackboard, με livestreaming, σε φυσικό χώρο) διεξαγωγής κάθε ενότητας.

 • 4

    Δηλώνετε τον εκπαιδευτή που θα διδάξει το μάθημα, το κόστος και κάποια ακόμα στοιχεία.    Τέλος, επιλέγετε αν το μάθημα σας θα δημοσιευτεί ή όχι και αν η δημοσίευση θα γίνει στην ιστοσελίδα σας ή/και στη μηχανή αναζήτησης του Livetraining.


 • Δημιουργήστε ελκυστικές εκπαιδευτικές προτάσεις, χρησιμοποιώντας με τον κατάλληλο συνδυασμό τα εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προσφέρουμε με στόχο οι εργαζόμενοι να τις παρακολουθούν ευχάριστα.

 • Η υποστήριξη που παρέχεται σε σας δωρεάν, για τη δημιουργία ελκυστικών εκπαιδευτικών προτάσεων, μπορεί να επεκταθεί και σε άμεση επικοινωνία με την Cosmolearn.

  στέλνετε e-mail στο supportcosmolearn.gr
 • Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Όμως πριν από κάθε επικοινωνία καλό είναι να έχετε επισκεφθεί την αντίστοιχη ενότητα με τις οδηγίες από τη σελίδα μας, η οποία πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιθανόν να σας καλύψει.

Δημιουργήστε ελκυστικές εκπαιδευτικές προτάσεις που δεν θα κουράζουν τους εκπαιδευόμενους

Με στόχο την ποιότητα και την πληρότητα των εκπαιδευτικών προτάσεων

 •  Φτιάξτε σεμινάρια με σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους.
 •  Γνωρίστε όλα τα εργαλεία που προσφέρουμε και χρησιμοποιείστε τα για να δημιουργήσετε ενδιαφέρουσες εκπαιδεύσεις.
 •  Ενισχύστε τις πηγές, το υλικό και τους τρόπους μάθησης.
 •  Κάντε σωστή κατανομή της ύλης σε ενότητες και προγραμματίστε την σωστά στο χρόνο που διαρκεί η εκπαίδευση.
 •  Κερδίστε τους εκπαιδευόμενους κάνοντας τους να συμμετέχουν στο μάθημα
 •  Επικοινωνήστε μαζί τους
 •  Κάντε την μάθηση παιχνίδι. Βοηθήστε τους μαθητές να απολαμβάνουν σεμινάρια που παρακολουθούν
 •  Κερδίστε από την πρώτη ενότητα τις εντυπώσεις.

Πείστε το προσωπικό σας για το πόσο αναγκαίο είναι να εκπαιδεύονται. Αυτό μπορεί να είναι μια ευχάριστη διαδικασία και να βοηθήσει αποφασιστικά την εξέλιξη τους.