Η συγκεκριμένη υπηρεσία συνίσταται στα εξής:

  •  Συνάντηση με τον υπεύθυνο ανάπτυξης της εταιρίας μας, διάρκειας μίας ώρας, για καταγραφή των αναγκών σας αλλά και της υπάρχουσας κατάστασης στον τομέα της εσωτερικής εκπαίδευσης.
  •  Ανάλυση από τo τμήμα Ανάπτυξης της εταιρίας μας, της τρέχουσας κατάστασης και δημιουργία πρότασης για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων σας που σχετίζονται με την on line εκπαίδευση.
  •  Νέα συνάντηση με εκπρόσωπο μας για να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας και να συζητήσουμε μαζί σας τον τρόπο που αυτές μπορούν να εφαρμοστούν.

Η παραπάνω υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν την τρέχουσα περίοδο στα μέλη μας.

Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση σας να οργανώσει καλύτερα την εκπαίδευση των στελεχών της και των εργαζομένων.

Το τμήμα ανάπτυξης της εταιρίας μας έχει μελετήσει σε βάθος τις ανάγκες των επιχειρήσεων για on line εκπαίδευση και μπορεί να σας προτείνει πως θα χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνολογία αιχμής που διαθέτουμε για την άρτια οργάνωση της εσωτερικής σας εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 210-7563131      supportcosmolearn.gr