Επιλέξτε και αναρτήστε τις εκπαιδευτικές σας προτάσεις

  •  Επιλέξτε τα σεμινάρια και τις εκπαιδεύσεις που επιθυμείτε να υλοποιήσετε από τα εκπαιδευτικά κέντρα ή τους εκπαιδευτές με τους οποίους ήδη συνεργάζεστε.
  •  Τα συγκεκριμένα σεμινάρια αναρτώνται στην ιστοσελίδα online εκπαίδευσης της επιχείρησης σας.
  •  Στο ίδιο site παράλληλα αναρτήστε τις εσωτερικές εκπαιδεύσεις που η ίδια η εταιρία υλοποιεί για το προσωπικό ή/και τους συνεργάτες της
  •  Ο εργαζόμενος επιλέγει ποιες εκπαιδεύσεις πρέπει να παρακολουθήσει και δηλώνει συμμετοχή.
  •  Σε κάθε εκπαιδευτική πρόταση ή σεμινάριο μπορεί να δει το πρόγραμμα, την ύλη και το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται.
  •  Κάθε εργαζόμενος-εκπαιδευόμενος έχει στο προφίλ του ένα απλό σύστημα διαχείρισης των σεμιναρίων στα οποία συμμετέχει και μπορεί να δει συγκεντρωμένο όλο το εκπαιδευτικό υλικό και τα σεμινάρια που παρακολουθεί.

Πως οι εργαζόμενοι και τα στελέχη σας εκπαιδεύονται

Πως εποπτεύει και διαχειρίζεται η διεύθυνση της εταιρίας την διαδικασία εκπαίδευσης


Μέσα από ένα ολοκληρωμένο LMS παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για όλες τις εκπαιδεύτικές δράσεις.
Ενημερώνεται συγκεντρωτικά για τα σεμινάρια που υλοποιούνται καθώς και ποιοι τα παρακολουθούν.
Υπάρχουν πλήρεις αναφορές για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της καταρτισης.