Οργανώστε απλά και πρακτικά την online εκπαίδευση και επικοινωνία με τα στελέχη σας

Ένα απλό, πρακτικό, πλήρες και εύχρηστο Learning Management System (LMS), συνοδεύει την ιστοσελίδα εκπαίδευσης και επικοινωνίας που λαμβάνετε ως συνδρομητές του LIVETRAINING της COSMOLEARN. Μέσα από το LMS οργανώνετε και διαχειρίζεστε όλες τις ενέργειες που αφορούν την online εκπαίδευση και επικοινωνία με τους εργαζόμενους και τα στελέχη σας.

  •  Δημιουργείτε τα online σεμινάρια που επιθυμείτε και οργανώνετε τους εκπαιδευόμενους.
  •  Αναρτάτε το εκπαιδευτικό υλικό και παράλληλα γίνεται αυτόματη ενημέρωση του profil των εκπαιδευομένων.
  •  Ορίζετε εκπαιδευτές και παρέχετε πρόσβαση σε αυτούς για να κάνουν τα σεμινάρια τους.
  •  Ελέγχετε το πρόγραμμα των σεμιναρίων.
  •  Το ημερολόγιο του εκπαιδευόμενου ενημερώνεται αυτόματα και εμφανίζονται σε αυτό όλα τα σεμινάρια που έχει επιλέξει και το εκπαιδευτικό τους υλικό.

Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης της εταιρίας σας, οι εκπαιδευτές-συνεργάτες και οι εκπαιδευόμενοι, όταν μπουν με τον κωδικό τους στο σύστημα, έχουν στο προφίλ τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Οι εκπαιδευτές διαχειρίζονται τα σεμινάρια και αναρτούν το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτουν σε αυτά.

Οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα τους όλα τα προγραμματισμένα σεμινάρια που θα συμμετέχουν και το εκπαιδευτικό υλικό που τα συνοδεύει.

Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης, ελέγχει συνολικά τη διαδικασία διαχείρισης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Το LMS που σας προσφέρουμε είναι συνδεδεμένο με το site εκπαίδευσης και επικοινωνίας δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό εργαλείο που θα απογειώσει τις δυνατότητες του τομέα εκπαίδευσης.