Πως μαθαίνω με το Livetraining


Αναζητείστε εκπαιδευτικές προτάσεις

Επιλέξτε ανάμεσα σε πληθώρα εκπαιδευτικών προτάσεων που δημιουργήθηκαν από εξειδικευμένους εκπαιδευτές και από τα καλύτερα εκπαιδευτικά κέντρα.

Μάθετε ακριβώς αυτό που έχετε ανάγκη

Φτιάξτε το δικό σας προσωπικό πρόγραμμα για να μάθετε αυτά που χρειάζεστε. Παρακολουθήστε online τα μαθήματα, τα σεμινάρια και τις ομιλίες που σας ενδιαφέρουν.

Βελτιώστε τις γνώσεις σας και κατακτήστε τους επαγγελματικούς σας στόχους

Τα μαθήματα και τα σεμινάρια που προσφέρονται καλύπτουν κάθε είδους απαιτήσεις για εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και εργαζομένων. Επιλέξτε μόνοι σας αυτό που ικανοποιεί περισσότερο τις ανάγκες σας.


Η φιλοσοφία μας

Η εμπειρία του Livetraining

Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να εκπαιδεύσετε και να εκπαιδευτείτε καλύτερα, πιο εύκολα και αποτελεσματικά. Ακολουθώντας αποδεδειγμένα πρότυπα και μεθόδους εκπαίδευσης και με την υποστήριξη εξειδικευμένων επαγγελματιών σχεδιάσαμε την εκπαιδευτική μας πλατφόρμα.

Αποτελεσματικότητα της online εκπαίδευσης

Η online εκπαίδευση διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην δια βίου εκπαίδευση. Σύμφωνα με έρευνα του U.S. Department of Education η εκπαίδευση που εμπεριέχει ή τελείται εξ ολοκλήρου online είναι αποδοτικότερη και οι μαθητές επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα (είτε είναι εξ ολοκλήρου online είτε γίνεται σε συνδυασμό με τη φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας)....

Κατάκτηση της γνώσης-Επικοινωνία

Στο Livetraining δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες για επικοινωνία και παρέχεται άμεση υποστήριξη από τους εκπαιδευτές. Παράλληλα χρησιμοποιούνται όλα εκείνα τα εκπαιδευτικά εργαλεία που βοηθούν τους εκαπαιδευόμενους να κατανοούν και να εμβαθύνουν στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει.