Κάθε σεμινάριο που δημοσιεύεται παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες σχετικά με

  •  το περιεχόμενο και την ύλη που καλύπτει
  •  σε ποιους απευθύνεται
  •  με ποιο τρόπο και μέσα πραγματοποιείται
  •  ποιος το διδάσκει
  •  ποιο είναι το ωρολόγιο πρόγραμμα
  •  Blackboard Collaborate (ζωντανά μέσω internet)
  •  Live streaming (ζωντανή αναμετάδοση video)
  •  Video (ασύγχρονα video)
  •  σε φυσικό χώρο

Τα σεμινάρια μπορούν να γίνονται με έναν τους παρακάτω τρόπους ή με συνδυασμό αυτών

μάθημα liveschoolΠρόγραμμα σεμιναρίων

Ο χρονικός προγραμματισμός της διδακτέας ύλης του σεμιναρίου και των επιμέρους ενοτήτων του φαίνεται στο Πρόγραμμα. Σε κάθε ενότητα μπορείτε να δείτε πότε και πως διδάσκεται αλλά και αν έχει σημειώσεις, video, εξετάσεις ή πιστοποίηση.

πρόγραμμα σεμιναρίου

 

Στις επιμέρους ενότητες μπορούν να περιλαμβάνονται σημειώσεις , κείμενα, εικόνες ή άλλο ασύγχρονο υλικό που επιλέγει κατά βούληση ο εκπαιδευτής προκειμένου να εμπλουτίσει το σεμινάριο.