Τα προεπιλεγμένα πακέτα που έχουμε δημιουργήσει (basic, advanced, premium) ενσωματώνουν ένα μεγάλο ποσοστό έκπτωσης και έχουν σχεδιαστεί με στόχο να σας προσφέρουν τους καλύτερους συνδυασμούς υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.

Αν κανένα από τα προεπιλεγμένα πακέτα που έχουμε σχεδιάσει, δεν σας καλύπτει, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας πακέτο υπηρεσιών, που θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας και θα αντιστοιχεί βέβαια σε μια συγκεκριμένη μηνιαία συνδρομή. Για να το κάνετε αυτό συμπληρώστε την επιθυμητή τιμή για κάθε χαρακτηριστικό της συνδρομής (μέγιστος αριθμός μαθημάτων με Blackboard, μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων κοκ).

Συμπληρώστε τις τιμές ή σύρετε τη μπάρα ολίσθησης (slider) προς τα δεξιά για να ορίσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία και τις δυνατότητες που θα περιλαμβάνει η συνδρομή σας. Με αυτό τον τρόπο στο κάτω μέρος της σελίδας διαμορφώνεται το συνολικό κόστος.

Παρατηρείστε πως αλλάζει το κόστος κάθε φορά που αλλάζετε την τιμή ενός πεδίου και επιλέξτε τον καλύτερο συνδυασμό δυνατοτήτων και κόστους που σας εξυπηρετεί!

Είναι πιο οικονομικό για σας να επιλέξετε κάποιο από τα προεπιλεγμένα πακέτα μας καθώς σε αυτά έχει ενσωματωθεί σημαντική έκπτωση. Η δημιουργία πακέτου από εσάς συνιστάται στην περίπτωση που οι ανάγκες σας διαφέρουν αρκετά και κανένα από τα υπάρχοντα προεπιλεγμένα πακέτα δεν μπορεί να σας καλύψει.

Blackboard Collaborate

Μέγιστος αριθμός μαθημάτων

Τα ηλεκτρονικά ζωντανά μαθήματα γίνονται με τη χρήση της Blackboard Collaborate και συνεπώς για να δημιουργήσετε σεμινάριο που περιλαμβάνει ζωντανή εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να έχετε στο πακέτο που έχετε δημιουργήσει, διαθέσιμες ώρες για διδασκαλία στην Blackboard.

Επιλέξτε τον αριθμό των ωρών χρήσης που επιθυμείτε να περιλαμβάνει το πακέτο σας. Συμπληρώστε το πεδίο που βρίσκεται αριστερά γράφοντας τον αριθμό ωρών ή σύρετε τη μπάρα ολίσθησης προς τα δεξιά.

Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον ώρες ανεξάρτητα από τη συνδρομή σας αν και όταν χρειαστεί. Δηλαδή, αν καλύψετε τις ώρες που επιτρέπονται από το πακέτο σας, σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα (περίοδος ισχύς για κάθε συνδρομή) μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον ώρες αν και όταν αυτό χρειαστεί.

Όταν δημιουργείτε νέο σεμινάριο που επιθυμείτε να διεξαχθεί με τη Blackboard, το σύστημα ελέγχει αν το υπόλοιπο των διαθέσιμων ωρών της συνδρομής σας επαρκεί και σας ενημερώνει στην περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, προτρέποντας σας να προβείτε σε αγορά του επιπλέον αριθμού των ωρών που απαιτείται.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/μάθημα

Συμπληρώστε το πεδίο που βρίσκεται αριστερά γράφοντας τον μέγιστο αριθμό των συμμετεχόντων που επιθυμείτε να μπορούν να συμμετάσχουν στα μαθήματα σας ή αντίστοιχα σύρετε την μπάρα ολίσθησης προς τα δεξιά. Ο αριθμός που ορίζετε είναι ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων που θα μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε μάθημα που θα διεξάγεται μέσω της Blackboard. Πχ αν επιλέξετε μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων 10 άτομα, τότε δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε μάθημα με Blackboard στο οποίο να συμμετέχουν πάνω από 10 εκπαιδευόμενοι.

Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων μαθημάτων

Συμπληρώστε το πεδίο που βρίσκεται αριστερά γράφοντας τον μέγιστο αριθμό ταυτόχρονων ψηφιακών τάξεων που επιθυμείτε να υποστηρίζει η συνδρομή σας ή αντίστοιχα σύρετε την μπάρα ολίσθησης προς τα δεξιά. Ο αριθμός των μαθημάτων που θα προγραμματίζετε να διεξάγονται με χρήση της Blackboard την ίδια ημερομηνία και ώρα, δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τον αριθμό που θα δηλώσετε εδώ.

Live streaming

Μέγιστος αριθμός σεμιναρίων με live streaming

Συμπληρώστε το πεδίο που βρίσκεται αριστερά γράφοντας τον αριθμό σεμιναρίων που επιθυμείτε να αναμεταδώσετε ζωντανά μέσω live streaming ή αντίστοιχα σύρετε την μπάρα ολίσθησης προς τα δεξιά.

Δηλώστε πόσα σεμινάρια με αναμετάδοση με live streaming επιθυμείτε να έχετε τη δυνατότητα να διοργανώσετε μέσα στο διάστημα των επόμενων 30 ημερών (διάρκεια συνδρομής).

Μπορείτε να προγραμματίσετε και να αναμεταδώσετε επιπλέον σεμινάρια ακόμα κι αν έχετε "καταναλώσει" τον αριθμό σεμιναρίων που επιλέξατε, αγοράζοντας νέα αν και όταν το επιθυμείτε.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/σεμινάριο

Συμπληρώστε το πεδίο που βρίσκεται αριστερά γράφοντας τον μέγιστο αριθμό των συμμετεχόντων που επιθυμείτε να μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια-ομιλίες-εκδηλώσεις σας που θα μεταδίδετε μέσω live streaming ή αντίστοιχα σύρετε την μπάρα ολίσθησης προς τα δεξιά.

Extras

Χωρητικότητα

Για την φιλοξενία (hosting) της ιστοσελίδας σας στον server μας αλλά και την ανάρτηση του κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει τα μαθήματα σας θα χρειαστείτε τον αντίστοιχο αποθηκευτικό χώρο (σε MB). Συμπληρώστε το πεδίο που βρίσκεται αριστερά γράφοντας τον αριθμό των MB που επιθυμείτε να σας διατεθεί ή αντίστοιχα σύρετε την μπάρα ολίσθησης προς τα δεξιά.

Μέγιστος τζίρος

Η εταιρία μας επιβαρύνει με ένα ποσοστό 5% επί του συνολικού τζίρου, τα εκπαιδευτικά κέντρα και τους εκπαιδευτές που πραγματοποιούν πωλήσεις σεμιναρίων μέσα από την πλατφόρμα μας. Αυτό το ποσοστό καλύπτει έξοδα για τη σωστή συντήρηση του συστήματος πληρωμών και την σχετική τεχνική υποστήριξη που παρέχουμε. Σε κάθε μία από τις προεπιλεγμένες συνδρομές μας είναι ήδη ενσωματωμένος ένας μέγιστος επιτρεπτός τζίρος για το συγκεκριμένο μήνα που ισχύει η συνδρομή. Η επιβάρυνση σας για τον επιτρεπτό τζίρο στις προεπιλεγμένες συνδρομές είναι της τάξης του 2% κατά προσέγγιση, δεδομένου ότι ενσωματώνουν μεγάλο ποσοστό έκπτωσης.

Με βάση τον προγραμματισμό που έχετε κάνει για τα σεμινάρια που σκοπεύετε να διεξάγετε στο διάστημα των επόμενων 30 ημερών (διάρκεια συνδρομής), δηλώστε ποιός προβλέπετε να είναι ο τζίρος που συνολικά θα κάνετε. Σε κάθε περίπτωση αν χρειαστεί να αναρτήσετε ένα σεμινάριο από το οποίο προβλέπετε να λάβετε συνολικά από τους συμμετέχοντες ένα ποσό, που υπερβαίνει τον επιτρεπτό σας τζίρο, τότε μπορείτε εκείνη τη στιγμή να επεκτείνετε τον επιτρεπτό σας τζίρο (με επιβάρυνση 5% επί του ποσού).

Website

Επιθυμώ να αγοράσω και website

Αν επιλέξετε τη συγκεκριμένη δυνατότητα, τότε μπορείτε να πάρετε website το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή θα είναι πλήρες με όλες τις ενημερώσεις και τις πληροφορίες που επιθυμείτε να αναρτήσετε για το κοινό σας. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή και το είδος του website που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας και να το διαμορφώσετε απλά και εύκολα μόνοι σας ή αν αυτό σας δυσκολεύει να ζητήσετε τη δημιουργία του website από εμάς (www.livetraining.gr/el/υποστήριξη-για-τη-δημιουργία-του-site).

  • Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες και εξηγήσεις για τις επιμέρους υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις συνδρομές.
  • Αν διαθέτετε ήδη συνδρομή και επιθυμείτε να την αναβαθμίσετε, τότε αγοράστε την επιθυμητή συνδρομή, η οποία θα ενεργοποιηθεί αφού λήξει η τρέχουσα.
  • Οι συνδρομές έχουν διάρκεια 30 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία αγοράς τους και ανανεώνονται αυτόματα.
  • Αν επιλέξετε συνδρομή με site, η διαδικασία της δημιουργίας του γίνεται αυτόματα και μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά.
  • Για τεχνική υποστήριξη επικοινωνήστε μαζί μας (http://support.cosmolearn.gr).